Majornakyrkan

Musiklivet

Musiken är en central del i vår kyrka för vi tror att den är viktig för oss.
Därför erbjuder vi körer och musikgrupper för alla åldrar och i olika genrer.
Kommer du in i kyrkan en vardag kan du möta allt från rockskolans basgångar till damkörens övning med musik från 1700-talet.
Våra gudstjänster visar också på en stor musikalisk variation.