Majornakyrkan

Vi brinner för …

Vi är en församling med ca 160 medlemmar. Men många fler är indragna i vår kyrkas liv, kanske bortemot 500 personer.
Vår kyrka har nyligen bytt namn från Majornas Missionskyrka till Majornakyrkan, detta skedde i samband med att 3 samfund slogs samman. En kyrka är en av få mötesplatser där generationerna möts och där olikheterna är själva poängen med gemenskapen.
Vad brinner vi för? Barnen och de unga har alltid prioriterats. Livsfrågorna, tolkningen av bibeltexter, internationell solidaritet, sång och musik har också värderats högt genom åren. Så också nu.
Just nu låter vi oss styras av tre fokus: Den gränsöverskridande kyrkan, Det nära samtalet och Skapelseansvar. Detta brinner vi för!
Det ideella arbetet är grunden för vår verksamhet. Tillsammans delar vi på ansvaret, arbetsuppgifterna, ekonomin.
Mitt på torget och mitt i livet vill vi som kyrka alltid befinna oss.