Majornakyrkan

TROENDE BEROEND

Att få va sin egen, att få vara speciell, lysa lite
starkare, bli något av rebell
Bäras av en tro som öppnar varje möjlighet.
Med en relation till Gud fast man inte vet
Att få va som andra, lita på att höra till.
Vara en i mängden det är också nåt man vill.
Leva med sitt tvivel.
Känna trygghet mitt i det.
Inte veta säkert alls men ändå vara med
Bäras av ett hopp att någon räknar just med
mig. Veta att jag duger att jag alltid är okej
Jag är stolt att jag får vara både stark och
vek. Va en riktig människa i allvar och i lek
Livet det skall levas lite både och tror jag.
Troende, beroende precis som det skall va

Text och musik: Staffan Skarrie