Majornakyrkan

Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt
Man drömmer om fred och vänskap
men bråkar och slåss överallt.

 Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud, över jorden,
all nöd, all förtvivlan du ser.

Advent är väntan på Kristus.
Kom Herre, kom hit i tid.
Och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.

Psalm 609

 

Årets insamling till mission i andra länder, som har temat Tänd ett ljus pågår i Equmeniakyrkan mellan första advent och sista januari. Insamling sker genom kollekt samt till Equmenias plusgiro (90 03 28-6) eller swish (900 32 86)